ขุมทรัพย์ราชาและราชินีแห่งอัญมณี

อัญมณี คือ แร่ธาตุที่มาผลึกรวมกันจนกลายเป็นของแข็งที่มีลักษณะสวยงาม มีสีสัน ลวดลาย และองค์ประกอบแตกต่างกันไป สามารถนำมาเจียระไนให้เป็นเครื่องประดับที่สวยงามหลากหลายได้ อัญมณีมีหลายประเภท ล้วนแล้วแต่งดงามทั้งสิ้น วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับที่สุดแห่งความงามระดับราชาและราชินีแห่งอัญมณีกัน

ทับทิม ราชาแห่งอัญมณี

ทับทิม (Ruby) เป็นแร่รัตนชาติในตระกูลคอรันดัม มีความแข็งแกร่งรองอันดับจากเพชร และมีความสวยงามเป็นประกายกว่าอัญมณีชนิดอื่น ๆ สีของทับทิมมีมากมายหลายสีแต่ที่นิยมกันที่สุดคือ สีแดงเลือดนก ซึ่งหากยากและราคาแพงอย่างมหาศาล ราคาอยู่ที่เจ็ดหลักถึงแปดหลักเลยทีเดียว ความงดงามของทับทิมที่แฝงไปด้วยความแข็งแกร่งนั้นทำให้ถูกเลือกมาประดับบนมงกุฎแห่งราชาจากทั่วโลกตั้งแต่สมัยโบราณ ยิ่งสวมมงกุฎประดับทับทิมในการออกรบด้วยแล้วยิ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเพราะความแข็งแกร่งและสีแดงสดของทับทิมมีนัยยะแห่งชัยชนะ ความเป็นหนึ่งของทับทิมนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยภาษาสันสกฤตเรียกทับทิมว่า ratanraj อันมีความหมายถึง เจ้าเหนืออัญมณีทั้งปวง จึงมีการขนานนามให้แก่ทับทิมว่าเป็นอัญมณีแห่งราชา

ปัจจุบันทับทิมก็ยังคงเป็นที่นิยมจากทั่วโลก นอกจากทับทิมสีเลือดนกที่มีราคาแพงแล้ว ทับทิมสีแดงอมชมพูจากประเทศพม่าก็เป็นนิยมตามมามีราคาแพงเฉียดทับทิมสีเลือดนก ส่วนในประเทศไทยของเรานั้นก็จัดทับทิมให้เป็นหนึ่งในอัญมณีนพรัตน์ ก็คืออัญมณีที่งดงามและศักดิ์สิทธิ์ตามดวงดาวทั้งเก้าในระบบสุริยะจักรวาลอีกด้วย ทับทิมโดยธรรมชาติและมักจะมีสีเนื้อขุ่นไม่ใสจึงมีการนำมาเพิ่มคุณภาพด้วยความร้อนและเทคโนโลยีต่าง ๆ แต่หากเป็นทับทิมที่มีเนื้อใสโดยธรรมชาติไม่ผ่านการเจียระไนใด ๆ และคงความเป็นประกาย จะมีราคาสูงลิบลิ่วอย่างแน่นอน

เพชร ราชินีแห่งอัญมณี

เพชร (Diamond) เป็นอัญมณีที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดในบรรดาอัญมณีทั้งปวง มีหลายสี สีที่หายากและมีราคาแพงคือ สีแดง สีชมพู สีส้ม สีฟ้า สีเขียว แต่ก็ต้องวัดจากน้ำของเพชรนั้น ๆ ด้วยว่าบริสุทธิ์งดงามเพียงใด เพชรนั้นสามารถพบได้ทั่วโลกแต่พบมากแถบแอฟริกาใต้และบราซิล

เพชรเป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยเฉพาะชาวฮินดูในแถบอินเดีย มีการนำเพชรไปฝังในลูกตาของรูปเคารพ ส่วนชาวกรีกและโรมันนั้นเชื่อว่าเพชรมาจากหยดน้ำตาของเทพเจ้า หากพกติดตัวจะสามารถแคล้วคลาดรอดพ้นจากภยันตรายทั้งปวง ชาวฝรั่งเศสใช้สวมใส่ในผู้ที่เป็นราชาหรือพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นตัวแทนแห่งความกล้าหาญและเป็นผู้นำเหนือสิ่งใดทั้งปวง

หลังจากนั้นมีการขุดค้นเพชรมากขึ้นแล้วนำมาใช้ในเชิงเครื่องประดับ เชื่อกันว่าเพชรนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง กล้าหาญ โชคลาภ ความสำเร็จ ทำให้ผู้คนนิยมนำเพชรมาตกแต่งสวมใส่เป็นเครื่องประดับกันมากขึ้น ชาวยุโรปเปรียบคุณค่าของเพชรดังสตรีที่มีความงามแต่ก็แฝงไว้ด้วยความแข็งแกร่ง จึงได้นำเพชรมาประดับบนแหวนแล้วใช้เป็นสื่อแทนใจแห่งความรักระหว่างบุรุษและสตรีที่หมายหมั้นจะครองชีวิตร่วมกันในการแต่งงาน เพื่อเป็นสัญญาว่าจะรักกันมั่นคงตลอดไปดุจดังความแข็งแกร่งของเพชร ทำให้เพชรได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งอัญมณีทั้งปวงนั่นเอง