การประเมินราคาแหวนทองและแหวนเพชร

แหวน เป็นเครื่องประดับที่ได้รับความนิยมจากทุกเพศทุกวัย ด้วยความที่มีให้เลือกหลากหลายแบบ สำหรับที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ใหญ่ที่โตขึ้นมาหน่อยนั่นก็คือ แหวนเพชร แหวนทอง หรือแหวนทองแกมเพชร เพราะนอกจากจะงดงามล้ำค่าแล้วหากต้องการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้เป็นเงินยามเดือดร้อนก็สามารถกระทำได้ แต่เราจะทราบได้อย่างไรว่าราคาเท่าไรจึงจะเหมาะสมกับแหวนแบบใด จะพิจารณาจากส่วนใดบ้าง คำตอบก็คือต้องพิจารณาจากองค์ประกอบทั้งหมดของแหวนวงนั้นซึ่งจะทำให้สามารถประเมินราคาได้คร่าวๆ ว่าราคาจะอยู่ประมาณเท่าใด

หลักการพิจารณาประเมินราคาแหวนจากองค์ประกอบต่างๆ มีดังนี้

  1. พิจารณาจากตัวเรือนแหวน

ตัวเรือนแหวนจะพิจารณาแยกเป็นสองปัจจัยย่อย คือ ค่าของตัวเรือน และค่าแรง

– ค่าของตัวเรือน หากเป็นตัวเรือนทองที่มีน้ำหนักมากราคาก็จะยิ่งแพงตามไปด้วย เช่น หากราคาทองอยู่ที่บาทละ 20,000 บาท วิธีการคำนวณราคาให้นำมาหาร 15.2 จะได้เป็นราคาของเรือนทองต่อกรัมซึ่งจะอยู่ที่ 1,315 บาทโดยประมาณ จากนั้นต้องนำมาบวกกับค่าซิหรือค่าสูญเสียในระหว่างการผลิตและกำไรที่ผู้ขายกำหนด ควรบวกเพิ่มไปประมาณ 30-50 เปอร์เซ็นต์ไม่เกินนี้ ก็จะได้ราคาแหวนต่อกรัมประมาณ 1,700-1,900 บาท โดยประมาณ หากราคาสูงกว่านี้มากถือว่าเป็นราคาที่แพงไม่สมเหตุสมผล

– ค่าแรง จะพิจารณาจากคุณภาพงานเป็นหลัก หากงานมีความเนี๊ยบ ตัวเรือนรูปทรงสวยไม่มีตำหนิ ไม่มีขนแมวหรือตามดมาให้สะดุด โดยรวมจะอยู่ที่ประมาณ 2,000-3,000 บาททั้งนี้ต้องขึ้นอยู่ที่ความเล็กใหญ่และความยากของตัวเรือนนั้นๆ ด้วย

เมื่อได้หลักการพิจารณาทั้งสองแล้ว ทีนี้แหวนที่เราต้องการคิดมีน้ำหนักกี่กรัมก็นำราคาเหล่านี้ไปคูณ จากนั้นนำมาบวกกับค่าแรงคร่าวๆ ก็จะได้ราคาตัวเรือนโดยประเมินตามที่เราต้องการ

  1. พิจารณาจากตัวเพชรเม็ดกลาง

เพชรเม็ดกลางเป็นสิ่งสำคัญและสะดุดตาที่สุดในแหวนวงนั้น ราคาเพชรจะขึ้นอยู่ที่คุณภาพของสี ความบริสุทธิ์ของเพชร และน้ำหนัก โดยจะมีตารางกำหนดราคาเพชรต่างๆ เป็นราคากลางอยู่ ตัวอย่างในการคิดคือ เพชรขนาด 40 ตังค์ น้ำ 95 (I) เกรด VS1 ราคาเพชรชนิดนี้ต่อกะรัตคือ 61,690 บาทต่อ 1 กะรัต เพชรน้ำหนัก 0.40 ก็จะเท่ากับ 24,676 บาทโดยประมาณ ราคาถูกกว่านี้เป็นดี แต่หากแพงกว่านี้ก็ไม่ควรให้เกิน 10 เปอร์เซ็นต์

  1. พิจารณาจากตัวเพชรบ่าหรือเพชรด้านข้าง

แหวนเพชรบางวงมีแต่เฉพาะเพชรกลางเดี่ยวๆ แต่บางวงจะมีเพชรบ่าหรือเพชรข้างๆ ที่ส่งให้แหวนวงนั้นเพิ่มความงดงามไปอีก ส่วนมากเพชรบ่านั้นจะนิยมนำเพชรเม็ดเล็กๆ ที่มีน้ำหนักไม่มากประมาณขนาดครึ่งตังค์ไปถึงห้าตังค์ คุณภาพที่นำมาใช้จะอยู่ที่เกรด H-I/VS-SI เราสามารถนำไปเทียบราคากลางของเพชรชนิดต่างๆ ได้เช่นกัน หากเกรดนี้ราคาต่อกะรัตอยู่ที่ประมาณ 23,000-25,000 บาท มีน้ำหนักเท่าไรก็นำมาหารเทียบเช่นเดียวกับเพชรกลาง ราคาควรจะอยู่ประมาณนี้หากแพงกว่าก็ไม่ควรเกิน 10 เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกัน