ขนาดวัดนิ้วที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อเลือกซื้อแหวน

หากจะเลือกซื้อแหวนสักวงไม่ว่าจะเป็นของขวัญสำหรับตนเองหรือผู้อื่นในวาระพิเศษต่าง ๆ สิ่งสำคัญนอกจากงบประมาณและรูปแบบแล้ว เราต้องเลือกแหวนนั้นให้พอดีกับนิ้วมือของผู้ที่จะสวมใส่ด้วย หากเล็กไปแน่นอนว่าผู้สวมจะคับ ไม่สามารถนำไปใช้สวมใส่ได้ หากใหญ่หรือหลวมไปก็จะทำให้หลุดหายได้ แหวนที่สวมควรจะใหญ่กว่านิ้วเพียงเล็กน้อย ไม่หลวมเกินไป ไม่คับเกินไป ผู้สวมใส่จะได้มีความสุขไม่ต้องคอยพะวงกับแหวนที่สวม ดังนั้นเมื่อคุณจะเลือกซื้อแหวนควรจะต้องวัดขนาดนิ้วของผู้สวมให้ดี หากจะเซอร์ไพรส์ก็ต้องหาวิธีที่จะให้ได้ขนาดที่ใกล้เคียงที่สุดของผู้รับ เพราะหากซื้อมาแล้วสวมไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อันใด สูญเงินไปเปล่า ๆ ในการแก้ไขก็ทำได้ยาก มีค่าใช้จ่ายทำให้สิ้นเปลือง ดังนั้นก่อนที่จะซื้อแหวนจึงต้องวัดนิ้วให้ดีก่อน โดยเรามีวิธีการวัดนิ้วเบื้องต้น ดังนี้

– ในกรณีที่ผู้สวมที่แหวนวงเดิมที่ใส่ติดนิ้วเป็นประจำ ก็ให้นำไม้บรรทัดมาวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของแหวนด้านใน โดยวัดเป็นหน่วยมิลลิเมตร

– ในกรณีที่ผู้สวมไม่เคยมีแหวน ให้นำเอาเส้นด้าย ผ้า หรือวัสดุที่สามารถพันรอบโคนนิ้วมือที่จะสวมใส่แหวนให้พอดี แล้วจึงนำมาทาบกับไม้บรรทัดเพื่อวัดเป็นหน่วยมิลลิเมตร

– เทคนิคสำคัญในการวัดขนาดนิ้วนั้นให้วัดเวลาบ่ายหรือเย็น เพราะหากวัดเวลาเช้าอากาศจะเย็นกว่าช่วงบ่ายหรือเย็น อุณหภูมิต่ำจะทำให้กล้ามเนื้อในร่างกายเราหดลงรวมถึงขนาดของนิ้วด้วย หากอุณหภูมิสูงขึ้นกล้ามเนื้อและนิ้วก็จะค่อยขยายขนาดใหญ่ขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นจึงต้องวัดนิ้วในช่วงเวลาบ่ายเพื่อให้ได้ขนาดนิ้วที่ขยายใหญ่สุด จะสวมใส่ได้พอดี

เมื่อวัดขนาดนิ้วเป็นหน่วยมิลลิเมตรเรียบร้อยแล้ว เราก็จะนำมาเทียบกับขนาดนิ้วที่เป็นมาตรฐานสากลนั้นเพื่อหาขนาดแหวนที่เหมาะกับผู้สวมใส่ต่อไป โดยขนาดวัดนิ้วที่เป็นมาตรฐานสากลมีกำหนดไว้ดังนี้

เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) ขนาดมาตรฐานสากล
13.0 42
14.0 44
14.5 46
15.5 48
16.0 50
16.5 52
17.0 54
18.0 56
18.5 58
19.0 60
19.5 62
20.5 64
21.0 66
21.5 68
22.0 70

นี่คือขนาดวัดนิ้วที่เป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และอาจมีแยกออกไปในบางประเทศที่แตกต่างจากนี้ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น แต่หากวัดนิ้วแล้วอาจใหญ่หรือเล็กกว่าขนาดมาตรฐานสากลที่กำหนดมาก็ให้แจ้งกับร้านที่เราจะซื้อเพื่อทางร้านจะได้จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษให้เราโดยเฉพาะ เพียงเท่านี้คุณก็จะได้แหวนอันเหมาะสมเพื่อนำไปใช้ในวาระสำคัญของชีวิตแล้วล่ะค่ะ