The Lord Of The Ring แหวนแห่งอำนาจ

July 25, 2016 admin 0

ด้วยพลังแห่งอำนาจของผู้ที่ได้ถือครองแหวน จากจินตนาการอันเหลือล้น ทำให้แหวนแห่งพลังประกอบไว้ด้วยความลึกลับและทรงพลัง The Lord Of The Ring ประกอบด้วยแหวนทั้งหมดเป็นจำนวน 20 วงโดยมีแหวนที่ถือเป็นผู้ครอบครองมีอำนาจเหนือแหวนทั้งหมด ได้แก่ แหวนเอกธำมรงค์ ผู้ครอบครอง คือ เซารอน (ลอร์ดมืดแห่งมอร์ดอร์) โดยใช้ไฟจากภูเขามรณะ และ ใสพลังแห่งอำนาจ เพื่อครอบครองลงไปด้วย การริเริ่มถึงพลังแห่งอำนาจโดยอาศัยเอลฟ์ช่างแห่งเมืองเอริกิออน สร้างแหวน 16 วง […]