ใส่แหวนนิ้วนาง ซ้าย และขวา มีความแตกต่างหมายถึงอะไร

การใส่แหวนแต่ละนิ้วก็มีความหมายเพื่อการใส่ต่างกันออกไป บางคนอาจบอกว่าจริงๆ ที่เลือกใส่ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากไปกว่าเรื่องของใส่แล้วมันดูสวยงาม หรือขนาดแหวนจังหวะว่าพอดีกับนิ้วนั้นๆ แต่ถ้าหากพูดถึงการใส่แหวนนิ้วนางหลายคนมักเข้าใจกันดีว่าหมายถึงอะไรโดยเฉพาะนิ้วนางข้างซ้าย ซึ่งนั่นทำให้มีคำถามเกิดขึ้นว่าแล้วแบบนี้นิ้วนางข้างขวามันมีความหมายในการสวมแหวนต่างกันอย่างไร ก็เลยลองมาแยกความหมายของการสวมแหวนที่นิ้วทั้งสองข้างนี้ดูว่าความหมายที่แท้จริงนั้นต่างกันขนาดไหน

การสวมแหวนนิ้วนางข้างซ้าย

ตามวัฒนธรรมแต่ดั้งเดิมของการสวมแหวนหากเป็นการสวมแหวนไว้ที่นิ้วนางข้างซ้าย แหวนนี้จะแสดงสัญลักษณ์ด้านความซื่อสัตย์ การแต่งงาน ซึ่งในอดีตการสวมแหวนยังนิ้วนางข้างซ้ายนั้นเป็นของชาวตะวันตกแต่ก็ค่อยๆ แผ่ขยายออกมาจนคนทั่วโลกเข้าใจบนพื้นฐานเดียวกัน สาเหตุที่ทำให้คนเลือกสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายเพื่อเป็นการแสดงออกด้านความรัก นั่นเพราะในอดีตมีความเชื่อว่านิ้วนางข้างซ้ายเป็นแหล่งรวมของเส้นเลือดแห่งความรัก ซึ่งคนในอดีตเชื่อว่าเส้นเลือดจากนิ้วนาง นั้นเชื่อมต่อไปจนถึงหัวใจจนเกิดเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักขึ้นมา ความเชื่อนี้มีการอ้างถึงว่าเป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยกรีกโบราณราว 3 ปีก่อนการเกิดคริสตกาล อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ ที่คนสมัยใหม่ได้ทำการวิเคราะห์ก็พบว่าเส้นเลือดจากนิ้วนางข้างซ้าย คือเส้นเลือดดำที่ไหลผ่านเข้าสู่หัวใจจริงๆ ดังนั้นความหมายที่ว่าการสวมแหวนนิ้วนางข้างซ้าย เป็นสื่อแทนถึงหัวใจตั้งแต่โบราณจึงเป็นเรื่องที่เชื่อถือได้จริง และกลายเป็นสัญลักษณ์อันแสดงออกถึงความรัก การมีคู่ครอง การแต่งงานมาจนถึงทุกวันนี้แบบที่เราเข้าใจกันนั่นเอง

การสวมแหวนนิ้วนางข้างขวา

หลายคนมองว่าผู้ที่พึ่งหมั้นกันการสวมแหวนที่นิ้วนางข้างขวา เป็นการแสดงออกถึงการจับจองเป็นเจ้าของ เพื่อไม่ต้องการให้คนอื่นมายุ่งเกี่ยวได้แต่ยังไม่ถึงขนาดว่าเป็นสามีภรรยาอย่างเต็มตัว จริงแล้วการสวมแหวนที่นิ้วนางข้างขวาก็เป็นการสื่อถึงความรักด้วยเหมือนกัน เพียงแต่ว่าตามความเชื่อของคนทั่วไปที่ยังเป็นโสด ไม่มีแฟน การสวมแหวนข้างขวาเป็นการแสดงออกถึงดวงด้านความรักให้ดีขึ้น เป็นการทำให้ทุกคนได้เห็นว่าตนเองนั้นอยากมีความรักจึงใส่แหวน ไว้ที่นิ้วนางข้างขวาเพื่อรอใครสักคนให้เข้ามาเติมเต็มชีวิต ดังนั้นการสวมแหวนที่นิ้วนางข้างขวาก็เป็นการแสดงออกด้านความรักเช่นกัน เพียงแต่ว่าอาจยังเป็นความรักที่มาไม่ถึงเท่านั้น