ไหว้พระธาตุเสริมดวงตามปีนักษัตร

การกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ที่ได้กระทำมีความสบายอกสบายใจเพิ่มขึ้น ยังเชื่อว่าเป็นการเสริมดวงเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตอีกด้วย วันนี้เราจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับการไหว้พระธาตุเสริมดวงตามปีนักษัตรเกิดมาฝาก

ปีชวดหรือปีหนู – วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

ตั้งอยู่ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้อัญเชิญมาตั้งแต่ พ.ศ.218

ปีฉลูหรือปีวัว – วัดพระธาตุลำปางหลวง

ตั้งอยู่ ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานเกศาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประทานแก่ชาวลัวะผู้หนึ่งเมื่อครั้งพุทธกาล เขาจึงนำพระเกศาบรรจุลงในผอบทองคำแล้วบรรจุในอุโมงค์จากนั้นสร้างเจดีย์ทับอีกที หลังจากนั้นกษัตริย์ทั้งหลายก็ทำนุบำรุงเป็นเครื่องสักการะบูชาจวบจนปัจจุบัน

ปีขาลหรือปีเสือ – วัดพระธาตุช่อแฮ

เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระเกศาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาแต่สมัยโบราณ

ปีเถาะหรือปีกระต่าย – วัดพระธาตุแช่แห้ง

เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ ต.ม่วงตี๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสาริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชื่อแช่แห้งนั้นมาจากสมัยพุทธกาลมีผู้นำผลสมอแห้งมาถวาย องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้นำไปแช่น้ำก่อนที่จะเสวย จากนั้นทรงทำนายว่าต่อไปจะมีผู้นำพระบรมสาริริกธาตุมาประดิษฐานไว้บริเวณนี้ จึงเป็นที่มาของพระธาตุแช่แห้ง

ปีมะโรงหรือปีงูใหญ่ – วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงห์อันเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองแผ่นดินล้านนาโบราณจวบจนเชียงใหม่ในสมัยปัจจุบัน

ปีมะเส็งหรือปีงูเล็ก – วัดเจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยา (เจดีย์เจ็ดยอด)

เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งราชวงศ์เม็งรายได้ทรงสร้างขึ้นโดยเป็นการจำลองเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย อันเป็นสถานที่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ ณ บริเวณแห่งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้กราบสักการบูชา

ปีมะเมียหรือปีม้า – พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง (หรือสักการะวัดพระบรมธาตุ จ.ตาก)

ตั้งอยู่ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่าหรือเมียนม่าร์ เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เคยประทานแก่ชาวมอญในสมัยพุทธกาลทั้งหมด 8 เส้น หรือหากผู้ใดไม่สามารถไปเยือนประเทศพม่าได้ก็สามารถสักการะวัดพระบรมธาตุ อ.บ้านตาก จ.ตาก แทนได้ เพราะมีการก่อสร้างโดยจำลองพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ภายในบรรจุพระเกศาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นกัน

ปีมะแมหรือปีแพะ – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภายในบรรจุพระบรมธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่และเป็นที่สักการะบูชามาแต่ครั้งโบราณ เพื่อเชื่อว่าพระธาตุแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์คอยดลบันดาลความอุดมสมบูรณ์ให้แก่บ้านเมือง

ปีวอกหรือปีลิง – วัดพระธาตุพนม

เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ราว พ.ศ.8 เพื่อบรรจุพระอุรังคธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า (กระดูกส่วนหน้าอก)

ปีระกาหรือปีไก่ – วัดพระธาตุหริภุญชัย

เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ อ.เมือง จ.ลำพูน ภายในเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันประกอบด้วยธาตุกระหม่อม ธาตุกระดูกนิ้วมือและธาตุย่อย

ปีจอหรือปีสุนัข – พระธาตุอินทร์แขวน ประเทศพม่า หรือพระบรมธาตุเจดีย์วัดเกตุการาม จ.เชียงใหม่)

พระธาตุอินทร์แขวนตั้งอยู่เมืองสะเทิม ประเทศพม่าหรือเมียนม่าร์ เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีลักษณะเด่นคือเป็นก้อนหินสีทองสูงราว 5.5 เมตร ที่ตั้งอย่างหมิ่นเหม่แต่ไม่หล่นลงมามีความมหัศจรรย์อย่างมาก แต่หากไม่สามารถเดินทางไปพม่าได้ ก็สามารถไปเดินทางไปสักการะพระบรมธาตุเจดีย์วัดเกตุการามแทนได้ ที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ปีกุนหรือปีหมู – วัดพระธาตุดอยตุง

ตั้งอยู่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เป็นที่บรรจุพระบรมสาริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนพระรากขวัญด้านซ้ายหรือกระดูกไหปลาร้า