Magic Circle Ring วงแหวนพลังเวทมนตร์

September 22, 2016 admin 0

ไสย์เวท หรือ มนตราคาถาต่างๆ การเล่นแร่แปรธาตุ ล้วนแล้วแต่มีอาจารย์ผู้สอน หนึ่งในวิธีการที่สามารถทำให้เวทมนตร์ต่างๆเหล่านั้นสำเร็จต่างเป้าหมายที่หวังเอาไว้ คือ การวาดอักขระ หรือ วงแหวนเวทมนตร์ขึ้นเพื่อกำกับ สิ่งต่างๆที่จะทำ หรือนำมาใช้ ผู้ที่ใช้จำเป็นต้องร่าย หรือ วาดวงแหวนเวทย์ขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในญี่ปุ่นจะมีการวาดวงแหวนดาวห้าแฉกขึ้นตามลักษณะธาตุทั้ง 5 ขององค์เมียวจิน โดยอาจจะเป็นเวทย์มนต์คาถาที่ใช้สำหรับเยียวยา หรือ คำสาป ในประเทศไทยจะมีการเขียนอักขระ ในการร่ายมนต์สะกดภูตผีวิญญาณ หรือ […]