Jade_Ring

ความเชื่อของการใส่แหวนหยก

August 15, 2018 admin 0

หากเอ่ยถึงเรื่องความเชื่อแล้วนั้น ในแต่ละประเทศก็ล้วนมีความเชื่อแตกต่างกันไป เช่น ความเชื่อของชาวจีน ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ อันเป็นความเชื่อในหลากหลายเรื่องมากมายเหมือนกับความเชื่อของคนไทย โดยเฉพาะความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับการใส่เครื่องประดับติดตัว อย่าง “แหวน” และ “กำไล” โดยคนจีนในสมัยก่อนจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ อย่างเช่นคนจีนเชื่อกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณแล้วว่าถ้าจะใส่แหวนหยก ต้องใส่ที่นิ้วก้อย เนื่องจากจะช่วยทำให้มีชีวิตเกิดความสุขสบายและไม่ต้องทำงานหนัก แต่ถ้าใส่กำไลหยก ก็จะเป็นการช่วยเสริมให้ผู้สวมใส่เป็นคนมีอำนาจ บารมี ช่วยทำให้ชีวิตหมีความเจริญก้าวหน้า พบกับความเจริญรุ่งเรือง รวมทั้งยังเป็นการช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้น ทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเสริมพลังให้ร่างกายมีความแข็งแรงอีกด้วย โดยหยก คือหินชนิดหนึ่ง […]