อัญมณีบนแหวน

September 20, 2016 admin 0

สิ่งสวยงามที่ใครก็อยากมีไว้ครอบครอง “นพเก้า” ถือได้ว่าเป็นอัญมณีที่เป็นสิริมงคลสูงสุด เกี่ยวข้องกับดวงดาว มีพลังแห่งการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ นำพาความเจริญรุ่งเรืองและสิริมงคล สู่ผู้สวมใส่ ได้แก่ เพชรดีมณีแดง เขียวใสแสงมรกต เหลืองใสสดบุษราคัม แดงแก่ก่ำโกเมนเอก สีหมอกเมฆนิลกาฬ มุกดาหารหมอกมัว แดงสลัวเพทาย สังวาลย์สายไพฑูรย์ Diamond เพชรดี เพชรเป็นผลึกบริสุทธิ์ของธาตุคาร์บอน ลักษณะของเพชรจะเป็นผลึก 8 เหลี่ยมหรือ 12 เหลี่ยม ใสบริสุทธิ์ […]