ตำนานแหวนแห่งกษัตริย์โซโลมอน

July 5, 2017 admin 0

แหวนแห่งโซไลมอน หรือที่มีเรียกอีกชื่อหนึ่งดวงตราแห่งโซไลมอน เป็นแหวนในตำนานแต่ครั้งโบราณ มีรูปร่างลักษณะเฉพาะตัวเป็นดาวหกเหลี่ยมความพิเศษ ร่ำลือกันว่าแหวนนี้สามารถเพิ่มความสามารถให้โซไลมอนฟังและพูดภาษาสัตว์ทุกชนิดในโลกได้ อีกทั้งสามารถใช้อัญเชิญเหล่าปีศาจทั้งหลายให้มาสู่โลกมนุษย์ได้อีกด้วย ตำนานการเกิดแหวนแห่งโซไลมอนนี้ร่ำลือกันว่า ตั้งแต่สมัยครั้งก่อนที่จะเกิดศาสนาใด ๆ ขึ้นในโลก มีพระมหากษัตริย์ฮิบรูพระนามว่าโซไลม่อน พระองค์เป็นผู้เฉลียวฉลาดมีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่อยู่เสมอ วันหนึ่งพระองค์ก็ทรงมีพระราชโองการให้เหล่าอำมาตย์ข้าราชบริพารทั้งหลายสร้างแหวนเพื่อมาถวาย สามารถใช้วิธีใดหรือบริกรรมคาถาใดลงไปบนแหวนก็ได้ แต่แหวนวงนั้นต้องมีความพิเศษที่สามารถหยุดความรู้สึกทุกอย่างได้ในเวลาที่พระองค์ใช้สายตาทอดพระเนตร เช่น เวลาที่ทรงกริ้วแหวนจะทำให้หายกริ้วเมื่อทอดพระเนตร เวลาที่ทรงโทมนัสแหวนจะทำให้หายโทมนัสเมื่อทอดพระเนตร เป็นต้น เมื่อเหล่าอำมาตย์ข้าราชบริพารได้ฟังดังนั้นต่างก็หนักใจไปตาม ๆ กัน จะมีวัตถุใดหรือที่จะสามารถหยุดความรู้สึกของมนุษย์ จะมีคาถาบทใดหนอที่จะสามารถสะกดมนุษย์ให้นิ่งได้ แต่กระนั้นเหล่าอำมาตย์ข้าราชบริพารทั้งหลายก็ยังพยายามกระทำอย่างสุดความสามารถ […]