อัญมณีบนแหวน

gemstone

สิ่งสวยงามที่ใครก็อยากมีไว้ครอบครอง “นพเก้า” ถือได้ว่าเป็นอัญมณีที่เป็นสิริมงคลสูงสุด เกี่ยวข้องกับดวงดาว มีพลังแห่งการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ นำพาความเจริญรุ่งเรืองและสิริมงคล สู่ผู้สวมใส่ ได้แก่ เพชรดีมณีแดง เขียวใสแสงมรกต เหลืองใสสดบุษราคัม แดงแก่ก่ำโกเมนเอก สีหมอกเมฆนิลกาฬ มุกดาหารหมอกมัว แดงสลัวเพทาย สังวาลย์สายไพฑูรย์

Diamond

เพชรดี เพชรเป็นผลึกบริสุทธิ์ของธาตุคาร์บอน ลักษณะของเพชรจะเป็นผลึก 8 เหลี่ยมหรือ 12 เหลี่ยม ใสบริสุทธิ์ ไม่มีสีอื่นปน มีความแข็งมากกว่าอัญมณีอื่นๆ

Ruby

มณีแดง ทับทิม ราชาแห่งอัญมณี ความแข็งรองลงมาจากเพชร 75% ของโลกเป็นทับทิมมาจากประเทศไทย พบได้ในธรรมชาติเป็นแร่เดียวกับ ไพลิน บุษราคัม ความวาวเป็นประกายคล้ายเพชร ลักษณะสีแดง กษัตริย์มักนำมาประดับมงกุฎและสวมใส่ออกขณะรบ

Emerald

เขียวใสแสงมรกต มรกต เป็นอัญมณีที่มีสีเขียวบริสุทธิ์ มรกตเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่น ความกรุณา และความดีงาม อินเดีย เชื่อว่า มรกตเกิดจากเลือดของนาค ใช้ป้องกันงูพิษ

Topaz

เหลืองใสสดบุษราคัม บุษราคัม พบได้ในธรรมชาติเหมือน ทับทิม ไพลิน ความแข็งรองลงมาจากเพชร มีสีเหลืองคล้ายเหล้า เชื่อว่าหากป่นบุษราคัมเป็นผง สามารถรักษาแผลที่เกิดจากไฟไหม้ได้

Garnet

แดงแก่ก่ำโกเมนเอก โกเมน เปอร์เซียถือว่า โกเมนเป็นอัญมณีของกษัตริย์ มีหลายสีแต่ที่เด่นที่สุดคือสีแดง เป็นรูปผลึกเหลี่ยม 12 หน้า

Sapphire

สีหมอกเมฆนิลกาฬ ไพลิน เดิมเรียกว่า นิลกาฬ พบได้ในธรรมชาติเหมือน ทับทิม บุษราคัม ความแข็งรองลงมาจากเพชร เป็นสัญลักษณ์ของความจริงใจ และมั่นคง

Moonstone

มุกดาหารหมอกมัว มุกดา มีอีกชื่อหนึ่งว่า จันทรกานต์ หินสีขาวใสสีน้ำนม ส่องแสงสุกสว่าง มีลักษณะคุณสมบัติ ในการรักษาบำบัด อาการเจ็บป่วย จากโรคลมชัก ไข้ไทรอยด์ ช่วยในเรื่องการพัฒนาอารมณ์ ความรู้สึก และจิตใจ

Zircon

แดงสลัวเพทาย เพทาย เป็นอัญมณีที่ได้รับความนิยมมาก เพทายสีฟ้าจะเรียกว่า “starlite” เพทายสีแดง “hyacinth” เพทายสีขาว “Jargoon” โดยที่สีฟ้าและขาวจะหาได้ยากในธรรมชาติ มีคุณสมบัติทนความร้อน  ใช้เป็นฉนวน สำหรับป้องกันไฟฟ้า

Chrysoberyl

สังวาลสายไพฑูรย์ ไพฑูรย์ รู้จักกันทั่วไปว่า เพชรตาแมว สีเขียวแอปเปิ้ล เป็นอัญมณีของพระเกตุ จะนำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศ

Pearl

ไข่มุก อัญมณีชนิดเดียวในโลกที่เกิดมาจากสัตว์ ไข่มุก เป็นอัญมณีแห่งสายน้ำ เชื่อกันว่าแก้ปัญหาทางด้านอารมณ์ มีสีขาว เงินยวง ชมพูและสีทอง