เลือกสวมแหวนให้ตรงกันกับวันเกิดดีไหม

ringsfordays

สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์        

วันอาทิตย์ ผู้หญิงให้สวมแหวนมือข้างซ้าย ส่วนผู้ชายสวมแหวนมือข้างขวา แหวนควรทำจากทองแท้ เงินแท้หรือหยก ถึงจะส่งพลังดีๆ ออกมาคุ้มครอง ในการสวมแหวน ผู้ชายควรสวมนิ้วกลาง และนิ้วชี้ อันหมายถึงพลังอำนาจการปกครอง และ วาสนา ส่วนผู้หญิงสวมมือซ้ายนิ้วนาง หรือ นิ้วกลาง ก็จะเสริมพลังของตัวเองให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ไม่ควรสวมแหวนหลายๆวงในนิ้วเดียวกัน

สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์

วันจันทร์ ผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย ส่วนผู้ชายให้สวมมือข้างขวา แหวนควรทำด้วยทองคำ เงิน นาค โลหะผสม หรือหินสีต่างๆ แหวนวงค่อนข้างผอม บาง หัวแหวนเล็กๆ ผู้ชายควรสวมแหวนนิ้วชี้ นิ้วนาง นิ้วกลาง ก็จะเสริมดวงและคุ้มครอง ห้ามสวมแหวนนิ้วก้อยและนิ้วหัวแม่มือเด็ดขาด ส่วนผู้หญิงก็ให้สวมที่นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย ก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรือง ไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ และนิ้วหัวแม่มือ สวมแหวนซ้อนกันสองวงได้

สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร

วันอังคาร ผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย ส่วนผู้ชายให้สวมนิ้วมือข้างขวา แหวนทำด้วยอะไรก็ได้ หัวแหวนควรใหญ่ นำความเจริญรุ่งเรืองได้ ผู้ชายสวมนิ้วกลาง นิ้วชี้ จะคุ้มครองผู้สวมใส่ ไม่ควรสวมแหวนนิ้วนางหรือนิ้วก้อย ผู้หญิงควรสวมแหวนที่นิ้วกลาง นิ้วชี้ และนิ้วนางเท่านั้น จะส่งพลังคุ้มครองในทุกเรื่องไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วก้อย สวมแหวนหลายๆวงที่นิ้วเดียวกันได้

สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ

ท่านที่เกิดวันพุธ ผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย ส่วนผู้ชายให้สวมที่นิ้วมือข้างขวา แหวนควรทำด้วยวัสดุธรรมชาติอย่าง ทอง เงินหรือหยก หัวแหวนควรทำด้วยรัตนชาติแท้ เพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรือง ผู้ชายควรสวมแหวนไว้ที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง หรือ นิ้วหัวแม่มือ ก็ได้เช่นกัน ผู้หญิงควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือ นิ้วนาง ก็จะสามารถคุ้มครองได้ นอกจากนี้ยังสามารถสวมแหวนหลายวงหลายนิ้วพร้อมกันได้ หรือ จะใส่แหวนซ้อนในนิ้วเดียวกันหลายวงก็ได้

สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัส

ท่านที่เกิดวันพฤหัส ผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย ส่วนผู้ชายสวมที่นิ้วมือข้างขวา แหวนควรทำด้วยวัสดุธรรมชาติอย่าง ทองคำ เงิน หรือ ทองคำขาว ตัวแหวนควรพอดีกับนิ้ว ควรให้หัวแหวนใหญ่หน่อยถึงจะดี หัวแหวนควรทำด้วยรัตนชาติแท้ และควรที่จะมีประกายแสงส่องสว่าง ถึงจะสามารถเพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรืองได้ ผู้ชายควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง หรือ จะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นกัน แต่ไม่ควรสวมแหวนนิ้วก้อย ผู้หญิงควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง ก็จะสามารถคุ้มครองได้ในทุก ๆ เรื่อง นอกจากนี้ไม่ควรสวมแหวนพร้อมกันหลายวง เพราะจะส่งผลในเรื่องของความรักโดยตรง เป็นรักซ้อนซ่อนเงื่อน

สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์  

ท่านที่เกิดวันศุกร์ ผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย ส่วนผู้ชายสวมที่นิ้วมือขวา ตัวเรือนควรทำด้วยวัสดุธรรมชาติอย่าง ทองคำ เงิน หรือทำจากหิน ตัวแหวนควรมีลักษณะเป็นแฟชั่นหยักๆ หรือเป็นคลื่น หัวแหวนควรมีสีสัน หรือเป็นแหวนหลายหัวก็ได้ จะสามารถเพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรืองได้ ผู้ชายควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง หรือนิ้วก้อย หรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นกัน ผู้หญิงสวมแหวนนิ้วไหนก็ได้ ซึ่งพลังแห่งแหวนจะสามารถคุ้มครองได้ในทุกๆ เรื่อง แต่ไม่ควรที่จะสวมแหวนซ้อนกันมากจนเกินไป จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของความรัก

สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์

ท่านที่เกิดวันเสาร์ ผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย ส่วนผู้ชายสวมที่นิ้วมือขวา ตัวเรือนควรทำด้วยวัสดุธรรมชาติอย่าง ทองคำ เงิน หรือหิน ตัวแหวนควรมีความพอดีกับนิ้ว หรือค่อนข้างใหญ่หน่อยก็ยังดี หัวแหวนควรทำด้วยรัตนชาติแท้ แต่ควรจะมีสีค่อนข้างเข้ม จะสามารถเพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรืองได้ ผู้ชายควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นกัน แต่ไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วก้อย หรือนิ้วนาง จะเสียพลังในการคุ้มครอง ส่วนผู้หญิง ควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง ก็จะสามารถคุ้มครองได้ในทุก ๆ เรื่อง นอกจากนี้ไม่ควรสวมแหวนพร้อมกันหลายวง จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของความรัก

ตารางการใส่อัญมณีเสริมดวง

tableday