แหวนแห่งพลานุภาพที่มาแห่งความศักดิสิทธิ์

แหวนหัวเสือ

Tiger

โด่งดังมากที่สุดพญาเสือเจ้าแห่งสัตว์ป่า สัญลักษณ์แห่งอำนาจและพลังความฮึกเหิม ทำให้เป็นที่เกรงขาม เป็นเครื่องรางมงคลด้านอำนาจ เชื่อว่าสร้างบารมี สร้างความเกรงขามกับผู้พบเห็น คนจึงนิยมนำมาทำเครื่องประดับกันมาก เนื่องจากรูปลักษณ์ดูแล้วมีพลัง

แหวนเสือที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุด ได้แก่ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ นครชัยศรี จ.นครปฐม

หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา

พระคาถาพญาเสือ

โอม นะมะพะยัคฆะ พุทธะโกนาคม ไทยยะวา ไทยยะวา ปะไลยยะวา ปะไลยยะวาิ ภูภิภะภา พาชะเน พาชะเน มุกขังปะ วะรัง กะทายะ อะทายะ

แหวนพญานาคราช

Bigdragon

สัตว์มหัศจรรย์ มีลักษณะเป็นงูตัวใหญ่และทรงพลัง ช่วยเสริมอำนาจ บุญบารมี นำพาความเจริญ รุ่งเรืองและโชคลาภมาให้แก่ผู้สวมใส่ สัญลักษณ์ของธาตุน้ำ แสดงถึงความยิ่งใหญ่ มีพลังอำนาจ มีวาสนา และความอุดมสมบูรณ์ ตัวแหวนพญานาค มีหลายลักษณะ อย่างเช่น แหวนพญานาคคาบแก้ว แหวนพญานาคคู่ แหวนพญานาค7เศียร แหวนพญานาคแก้วขาวเพชรน้ำค้าง

พระคาถานาคราช

คาถาบูชา(ภาษากูโบ๊ต)

โอม นาคี นาโค พอ ตอลีวี ตา เด บัน ไต เค ลา นา มัก ไต เอ็ม พา

ซาน กอ เดี๊ย ฮู มู ซอ ตัน มา เฮ กู ดัม บา โฮ โซ คัม คัม นา ได บันยัง

คาถาบูชา(ฉบับวัดถ้ำแฝด)

ตั้งนะโม 3 จบ

ปิโย เทวะ มนุสานัง ปิโยพรหม มานมุตตะโม ปิโยนาคสุปันนาทัง ปินินทริยังนะมามิหัง เอหิ เอหิ ศรีสัตตนาคาราชมหาฤทธา อุปะวะทะยะจะอะสะ ภะระมะจะ จะภะกะสะ นะมะพะทะ

คาถาอัญเชิญพญานาค

ตั้งนะโม 3 จบ

นะมามิ ลิละ สาเข ปัตถะ ละปะ ธัมเม สะคะลับตี สะเยตานาคะลาเชนะยะปิสิโตฯ

แหวนพญานาคที่เป็นที่รู้จักกัน ได้แก่ พระครูสถิตธรรมญาณ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์คีรีวิหาร จ.ตราด

หลวงปู่ประสิทธิ์ ธิตธรรมโม วัดป่าแพงศรี ท่าค้อ จ.นครพนม

หลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี

แหวนเศียรหนุมาน

God monkey

สมุนเอกแห่งพระราม มีสง่าราศี เป็นมหาอำนาจ เป็นดีในทางการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง เสริมอำนาจราชศักดิ์ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น การบูชาหนุมานจะทำให้เข้มแข็งและไม่พ่ายแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ ได้รับความเอ็นดูจากผู้บังคับบัญชา กลมเกลียวไม่เกลียดชัง

คาถาบูชาหนุมาน

การบูชาพระหนุมาน(บทสวดฮินดู)

โอม ศรี หนุมาน นะมะห์  โอม ศรี หนุมัทเต นะมะห์ โอม ศรี รามะ ชยะ ชยะ รามะ โอม ศรี หนุมานะ ชยะ ชยะ หนุมานะ โอม อัญจาเนยายะ วิดมาเห มหาบัลลาเย ดีมาฮี ตันโน หนุมาน ประโจทะยาต โอม อันจานี สุทายะชา วิดมาเห วายุ ปุตรายะชา ดีมาฮี ตันโน มรุทถี ประโจทะยาต โอม มะโนจาวัม มารุตาตุละยาเวกัม จิเทนทริยัม พุทธิมาตัม วาริสะตัม วาตัตตะมาชัม วานะรายุ ธ มุขยัม ศรีราม ทุตัม สาระนัม ประปัทเย

คาถาบูชา (คงกระพันชาตรี)

ตั้งนะโม 3 จบ

โอมพระหนุมานผลาญลงกา โอมจุติโลทัง สวาหะ นะมะพะทะ นโมพุทธายะ หะนุมานะ สังสะตัง ยุวาพะวา โอมคงตรีเพชชะคง คงทั่วสารพางกาย กะระมะถะ กิริมิถิ กุรุมุถุ เกเรเมเถ หะนุหุนิหินะหะ  พระพุทธังจังเหล็ก ตรีเพชชะคงจังเหล็ก พระธัมมังจังเหล็ก ตรีเพชชะคงจังเหล็ก พระสังฆังจังเหล็ก ตรีเพชชะคงจังเหล็ก อุทธังอัด อะจังงัง อะพะวะเห นะละนุลุ นะอะวิ. ยะตะมะอะ หนุมานะ นะสังสะตัง สวาหะ สวาหะ เตหิอิทธิฤทธิ์ฯ