The Lord Of The Ring แหวนแห่งอำนาจ

sauron-the-lord-of-the-rings

ด้วยพลังแห่งอำนาจของผู้ที่ได้ถือครองแหวน จากจินตนาการอันเหลือล้น ทำให้แหวนแห่งพลังประกอบไว้ด้วยความลึกลับและทรงพลัง

The Lord Of The Ring ประกอบด้วยแหวนทั้งหมดเป็นจำนวน 20 วงโดยมีแหวนที่ถือเป็นผู้ครอบครองมีอำนาจเหนือแหวนทั้งหมด ได้แก่ แหวนเอกธำมรงค์ ผู้ครอบครอง คือ เซารอน (ลอร์ดมืดแห่งมอร์ดอร์) โดยใช้ไฟจากภูเขามรณะ และ ใสพลังแห่งอำนาจ เพื่อครอบครองลงไปด้วย การริเริ่มถึงพลังแห่งอำนาจโดยอาศัยเอลฟ์ช่างแห่งเมืองเอริกิออน สร้างแหวน 16 วง เพื่อมอบให้กับคนแคระ 7 วง และ มนุษย์ 9 วง

โดยส่งให้กับตระกูลคนแคระทั้ง 7 คือ

dwarf

Longbeards ตระกูลเครายาว

Firebeards ตระกูลเคราไฟ(สีส้ม)

Broadbeams ตระกูลไหล่กว้าง

Ironfists ตะกูลหมัดเหล็ก

Stiffbeards ตระกูลเคราแข็ง

Blacklocks ตระกูลผมดำ

Stonefoots ตระกูลเท้าหิน

ข้อมูลโดยส่วนใหญ่ของแหวนแห่งคนแคระนั้นมีน้อยมาก 4 ใน 7 ถูก มังกรกิน 1 ใน 3 วงที่เหลืออยู่กลับ Thrain II และ มอบส่งต่อให้กับแกรนดัล์ฟ

และแหวนทั้ง 9 ที่ส่งมอบให้กับมนุษย์ โดยจะเป็นผู้ที่มีความสามารถและทรงพลังเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ที่ครอบครองได้กลายเป็น นาซกูล หมดสิ้น มีชื่อดังต่อไปนี้

nine-rings-for-the-kings-of-men

Murazor ซึ่งก็คือ Witch-king of Angmar

Akhorahil กษัตริย์แห่งอุมบาร์ หรือ Dark Marshall

Adunaphel นาซกูลหนึ่งเดียวที่เป็นสตรี

Khamul ราชันย์แห่งอาณาจักรทางตะวันออก หรือ Black Easterling

Dwar หรือ The Undying ผู้ไม่ตาย

Ji Indur ผู้ปกครองดินแดนชายขอบของมอร์ดอร์ หรือ The Tainted

Hoarmurath กษัตริย์แห่ง Arnor หรือ The Shadow Lord

Ren หรือ The Betrayal

Uvatha หรือ Knight of Umbar

naghoul

อีก 3 วง เป็นของชนเผ่าเอลฟ์สร้างโดยใช้วิธีเดียวกันกับแหวนอื่นแต่ทรงพลังกว่า และ ปราศจากความมืดเนื่องจากชาวเอลฟ์แอบทำและไม่ให้เซารอนรู้ ได้แก่

Narya

Narya แหวนแห่งไฟ แหวนทองประดับด้วยทับทิม

Nenya

Nenya แหวนแห่งน้ำ แหวนเงินประดับด้วยเพชร

The_Vilya_ring

Vilya แหวนแห่งลม แหวนทองประดับด้วยไพลิน

The one

One Ring แหวนเอกธำมรงค์ ครอบครองด้วยอำนาจและยังเป็นประมุขของแหวนที่ได้กล่าวมาทั้งหมด แหวนมีลักษณะเรียบ สีทอง มีอักษรภาษาเอลฟ์สลักไว้ ว่า

Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk, agh burzum-ishi krimpatul.

มีความหมายว่า วงเดียวเพื่อครองพิภพ วงเดียวเพื่อค้นพบจบหล้า วงเดียวเพื่อสาปสิ้นทุกวิญญาณ พันธนาไว้ในความมืดมน